Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Izvensodno reševanje potrošniških sporov.


ŠTUKLEK KAROL s.p. ROLETARSTVO, v nadaljevanju Roletarstvo Štuklek
, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih Roletarstvo Štuklek pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za interno rabo in jih Roletarstvo Štuklek varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Pravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.stuklek.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je Roletarstvo Štuklek s.p.(v nadaljevanju: Roletarstvo Štuklek). Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletnega mesta za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Roletarstvo Štuklek ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Roletarstvo Štuklek-a za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Roletarstvo Štuklek se bo trudil, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Roletarstvo Štuklek, niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Roletarstvo Štuklek se bo trudil za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta. Roletarstvo Štuklek lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.