Boniteta odličnosti

AAKaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

 

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.32% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1.15% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma(< 1.33% verjetnost).

Za pridobitev bonitete odličnosti AA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. Celotni letni prihodki morajo presegati 50.000 EUR;

2. Delež dolga v financiranju ne sme presegati 80%.