Uporaba in vzdrževanje žaluzij

Upravljanje

Prosimo,da pred uporabo žaluzij preverite,ali je zastor prosto gibljiv.

Previdno, če žaluzije pri spuščanju naletijo na oviro npr.pozabljen predmet na oknu ali rože na polici se
lahko poškoduje zastor ali pa se začne dvižni trak oz.vrvica navijati poševno.Če se zastor blokira pri
dvigovanju,se lahko pretrgajo dvižni trakovi oz. dvižne vrvice ali pa poškoduje pogon.
 
Pri žaluzijah z vlečno vrvico preprečite trganje oz.nekontrolirano spuščanje zastora.Dvižni mehanizem
je delno sestavljen iz tekstilnih elementov, ki lahko imajo tovarniško toleranco ter tolerance pri
uporabi.Zaradi tega lahko pride do rahle poševne lege zastora.
 
Pri žaluzijah s ročičnim pogonom žaluzijo aktiviramo s pomočjo pregibne ročice.Ročico je potrebno vedno
prijeti z obema rokama,odmaknemo jo od okna ter naredimo kolenčni ročaj in jo vrtimo v smeri urinega
kazalca za dvig za spust jo vrtimo v nasprotno smer.Ko dosežemo mehansko končno mejo ne smemo še
naprej na silo vrteti ročice.Po uporabi je potrebno ročico pritrditi v za to predvidenem stenskem držalu.
 
Pri žaluzijah z električnim pogonom bodite še posebej pozorni,da se lahko zastor prosto giba.Mislite na
to še posebej,ko upravljanje izvaja avtomatska naprava.Žaluzijo aktiviramo s pomočjo stenskega stikala
ali daljinskega upravljalca z ustreznimi tipkami za dvig,spust in ustavitev.
Pri večkratni zaporedni uporabi se lahko vklopi
toplotno varnostno stikalo, zaradi česar se motor ustavi.Počakajte nekaj minut,da se stikalo ohladi in
delovanje bo ponovno vzpostavljeno.
 
Pri močnem vetru ali toči je potrebno žaluzije pravočasno dvigniti.Pri žaluzija z električnim
krmiljenjem priporočamo krmiljenje z integriranim  nadzorom vetra.
Pri zaledenitvi ne smemo aktivirati žaluzij.Krmiljenja brez opozorila za zaledenitev je potrebno pozimi
izključiti.
 
Čiščenje in nega
 
Za čiščenje lamel je potrebno uporabiti mlačno vodo, ki ji lahko dodamo blago čistilo.Le to s fino krpo
ali gobo nanašamo na lamele in tako umazanijo skrbno odstranimo.Nato je lamele potrebno splahniti s
čisto vodo.Ne smemo uporabljati alkalnih ali abrazivnih čistil ali čistil,ki vsebujejo kisline.Prav tako
ne smemo uporabljati metod za čiščenje z visokotlačno paro.Stranska vodila je potrebno redno preverjati
in iz njih očistiti umazanijo.Redno je potrebno preverjati obrabo žaluzij,vse pomankljivosti naj
odpravijo za to usposobljeni strokovnjaki.
 
Nadaljna navodila za notranje žaluzije
Notranje žaluzije ne izpostavljajte dlje časa vlagi.Še posebej kondenz pri čiščenju s premaznimi sredstvi
lahko povzroči poškodbe zaradi korozije.Redno zračite prostor in tako odvajajte kondenz iz notranjih
kovinskih delov.Če vam pri pleskanju na lamele padejo barvne kapljice, jih takoj odstranite z
vlažno krpo.
Notranje žaluzije varujejo pred soncem in so obenem zaslon.Če imate občutek, da se skozi poševne
lamele od spodaj vidi v sobo, obrnite lamele navznoter in tako preprečite radovedne poglede.